بررسی انتقادی دیدگاههای سلبی جان دیویی از ایده آل های اخلاقی
24 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » پاییز 1386 - شماره 33
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی