بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاههای اخلاقی جان دیویی
46 بازدید
محل نشر: اخلاق در علوم و فناوری » بهار و تابستان 1386 - شماره 1 و 2 » 12 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی