سیر و تطور مفهوم خدا در فلسفه غرب از نظر سه فیلسوف دکارتی: مالبرانش، لایب نیتس و اسپینوز
47 بازدید
محل نشر: نامه مفید » اردیبهشت 1386 - شماره 59 »(16 صفحه - از 87 تا 102)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی