راهنمای کمبریج درباره الهیات پسامدرن
47 بازدید
محل نشر: نامه مفید » آبان 1385 - شماره 56 »(4 صفحه - از 123 تا 126)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب «راهنمای کمبریج درباره الهیات پسامدرن» ویراست کوین وانهوزر توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در سال(2003)در کمبریج منتشر شده است دارای 295 صفحه به علاوه پانزده صفحه پیش گفتار است. ویراستار این کتاب سعی نموده است مقالاتی را جمع‏آوری کند که در مجموع بتواند برای خواننده یک برداشت کلی از اللهیات پسامدرن ارائه دهد.این کتاب در دو بخش ارائه شده است.در بخش دوم مقالاتی در خصوص آموزه‏های مسیحی از منظری پسامدرن جمع‏آوری نموده است.