تأثیر بستر دینی در پیشرفت علم
44 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » پاییز و زمستان 1382 - شماره 17 و 18 »10 صفحه - از 65
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله، پس از ذکر ویژگی‏های دوران شش‏گانه پیش‏رفت علمی، بررسی‏های انجام شده در خصوص علل به‏وجود آمدن این تحوّلات تجزیه و تحلیل می‏شود. اندیشمندان، وجود بستر دینی ادیان ابراهیمی را عامل بسیار مؤثری در پیدایش این رشد علمی می‏دانند. این مقاله در پی بررسی نحوه و شواهد دالّ بر این تأثیر است. کلید واژه‏ها: پیش‏رفت علم، دین