مباحث وجود خدا طی سال های 1965-1980 در غرب
50 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » بهار و تابستان 1381 شماره 11 و 12 » 18 صفحه
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آلن پی، اف. سل در کتاب مهم خویش، فلسفه دین(2) (1870ـ1983) یک دوره تاریخ صد ساله اخیر فلسفه دین را با توجه به کلیه منابع منتشره در این مدت زمانی عرضه داشته است. سل در بخشی از این کتاب، مسئله مباحث وجود خدا را، که طی سال‏های 1965 تا 1980 دوباره از نو اهمیت خویش را در غرب پیدا کرد، و دیدگاه‏های عمده‏ای را که طی این مدت مطرح شدند، بررسی کرده است. کلید واژه‏ها: وجود خدا، برهان وجودشناختی، برهان جهان‏شناختی، الهیات طبیعی.