ارزیابی نگرش های الهیاتی پسامدرن از منظری فلسفی ، حکمت و فلسفه
49 بازدید
محل نشر: حکمت و فلسفه » بهار 1385 - شماره 5 » (16 صفحه - از 23 تا 38)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی