مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدار شناسی هوسرلی
50 بازدید
محل نشر: نشریه علمی – پژوهشی دانشکده الهیات و ممعارف اسلامی دانشگاه تهران
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی