مغالطه وجودی و کاستی منطق قدیم
48 بازدید
محل نشر: زبان و ادب » بهار و تابستان 1378 - شماره 7 و 8 » (12 صفحه - از 125 تا 136)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی