معرفی اجمالی منطق های چند ارزشی
49 بازدید
محل نشر: یگانه، فصلنامه آموزشی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال 6شماره
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی