بررسی و نقد کتاب Modern Theologians
40 بازدید
محل نشر: قبسات، فصلنامه علمی – ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره اول ، سال دوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی