بررسی و نقد کتاب God and Religion in the postmodern World
50 بازدید
محل نشر: قبسات، فصلنامه علمی – ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، سال سوم، شماره اول
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی