بررسی و نقد کتاب The Reality of Time and the Existence of God
45 بازدید
محل نشر: قبسات ، فصلنامه علمی – ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره 2
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی